Lekcie

Skupinové lekcie

Trvanie lekcie: 60 min.

Level: začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina: deti 0-6r, deti 7-14r, teen 15-18r, dospelí 18+, 35+

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 1 Max: 10


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00

Popis lekcie:

Kajak & kanoe klub Komárno oznamuje všetkým členom, že výška členského príspevku na rok 2019 je:                        

                                                                 120.00 EUR 

 

 Členský príspevok je možné uhradiť výlučne   p r e v o d o m   

 na bankový účet vedený vo VÚB a.s. pobočka Komárno  / prevodný príkaz, Internetbanking/, 

 

 Banka: VÚB a.s. pobočka Komárno

 Číslo účtu:  10437142

 Kód banky : 0200

 IBAN: SK38 0200 0000 0000 1043 7142

 BIC: SUBASKBX

 Variabilný symol /VS/:  2019

 Účel platby, správa pre prijímateľa :  Priezvisko a meno